Oferta

Gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście do klienta.

Doradztwo

Doradzamy, w ramach jakich programów aplikować o dofinansowanie projektów, zarówno inwestycyjnych jak i dotyczących kapitału ludzkiego.

Mamy doświadczenie z projektami finansowanymi przez PARP, NCBiR oraz Regionalne Instytucje Finansujące a także z projektami realizowanymi w ramach funduszy norweskich
i szwajcarskich.

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji projektu oraz w negocjowaniu
z Instytucjami Wdrażającymi.

Tworzymy procedury realizacji projektu, ułatwiając tym samym jego wdrażanie i rozliczanie.

Zarządzanie i rozliczanie

Specjalizujemy się również w zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z prawidłowego rozliczania projektów oraz w zakresie procedur realizacji.

Prowadzimy szkolenia z zakresu RODO.

Audyt

Prowadzimy audyty wewnętrzne i zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zadania audytowe realizowane są zgodnie z Wytycznymi programowymi, dotyczącymi audytu. Pracownicy Biura przeprowadzili łącznie ponad 100 audytów zewnętrznych, w tym audyty projektów stypendialnych, szkoleniowych, doradczych i inwestycyjnych.