AUDYT


Oferujemy audyt zewnętrzny projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Audyt przeprowadzany jest przez zespół składający się z biegłych rewidentów i audytorów posiadających certyfikaty CIA, CGAP oraz Ministra Finansów RP.

Zadania audytowe prowadzone są zgodnie z Wytycznymi programowymi, dotyczącymi audytu, w zależności od rodzaju programu, w ramach którego jest realizowany projekt. Pracownicy Biura przeprowadzili łącznie ponad 100 audytów zewnętrznych, w tym audyty projektów stypendialnych, szkoleniowych, doradczych i inwestycyjnych.

Prowadziliśmy audyty projektów dla:

- samorządów (powiatów, gmin, województw - Urzędów Marszałkowskich),
- firm prywatnych - przedsiębiorców,
- szkół wyższych,
- organizacji pozarządowych.

Prowadziliśmy także audyt procedur w Instytucjach Pośredniczących.


 
  Aktualizacja strony współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2008 by
unimar