POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE


Oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z UE
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
 • Opracowywanie studium wykonalności
 • Badania rynku, analizy
 • Negocjacje
 • Szkolenia kadry zarządzającej projektem
 • Przygotowywanie projektów dotyczących Kapitału Ludzkiego (tzw. miękkich - szkoleniowych, promocyjnych, integracyjnych itp.)


  Świadczymy usługi dla:

 • samorządów,
 • organizacji pozarządowych,
 • szpitali,
 • NZOZ-ów,
 • uczelni, szkół,
 • przedsiębiorców,
 • rolników i osób odchodzących z rolnictwa,
  oraz wszystkich innych podmiotów uprawnionych do korzystania z funduszy UE.


  Naszym klientom oferujemy doradztwo oraz stałą i kompleksową współpracę, pomagającą im wdrożyć i prawidłowo rozliczyć realizowany projekt.
 •  
    Aktualizacja strony współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  © 2008 by
  unimar