SZKOLENIA


Podstawą sukcesu jest odpowiednio przygotowana do pracy kadra.

Organizując szkolenia chcemy przekazać maksimum posiadanej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz nauczyć uczestników jak wykorzystać zdobyte informacje.

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • zarządzania projektami wspołfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • kontroli wewnętrznej środków pochodzących z UE,
 • audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  oraz z zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją projektów interesujących naszych klientów. Prowadzimy szkolenia dla grup zamkniętych, przygotowując je wg potrzeb Zamawiającego.

  Naszymi klientami są m.in.:

  - pracownicy samorządów,
  - pracownicy przedsiębiorstw,
  - pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
  - Beneficjenci projektów.


 •  
    Aktualizacja strony współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  © 2008 by
  unimar